23:14 ICT Thứ tư, 04/08/2021
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 399

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1697

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3090314

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Các hoạt động đoàn thể » Hội Cựu chiến binh

Hình tuyên truyền

BÁO CÁO Kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 62

Thứ tư - 26/06/2013 09:23
 
 ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
                            *
                 Số     -BC/ĐUK
         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
       Cần Thơ, ngày 25 tháng 6 năm 2013
             
 
BÁO CÁO
Kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009
của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 06/5/2011
của Thành ủy Cần Thơ về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
                                                        ----------------
 
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐGS ngày 04/5/2013 của Đòan giám sát Thành ủy Cần Thơ, về giám sát việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội;
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả 3 năm thực hiên thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 06/5/2011 của Thành ủy Cần Thơ về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, như sau:
I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ được thành lập vào năm 2004, hiện nay quản lý 102 Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 3.610 đảng viên và 2 tổ chức đòan thể Đoàn thanh niên và Hội Cựu Chiến binh, không có Tổ chức Mặt trận Tổ quốc.
Các tổ chức đoàn thể chính trị hoạt động trong các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phồ Cần Thơ, do yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nên lực lượng đoàn viên, hội viên phân tán. Đây là một bộ phận của hệ thống chính trị, do Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp lãnh đạo; vai trò nồng cốt là tập hợp đoàn kết lực lượng đoàn viên thanh niên và các thế hệ Cựu Chiến binh, tạo động lực góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó, đã được các cấp ủy Đảng chỉ đạo quán triệt, thực hiện có hiệu quả trong hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội Cựu Chiến binh, có sự chuyển biến tích cực, sâu sát hiệu quả hơn.
II- TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HỌC TẬP KẾT LUẬN SỐ 62-KL/TW và KẾ HOẠCH SỐ 03-KH/TU:
1- Công tác triển khai, quán triệt:
Căn cứ Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 06/5/2011 của Thành ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã lãnh đạo Đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Khối, xây dựng nội dung, chương trình về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Kết luận số 62 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TU của Thành ủy Cần Thơ và tiến hành triển khai, quán triệt trên 95% đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ Khối.
Qua đó, đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc công tác của các đoàn thể chính trị và công tác Dân vận của Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và quản lý của doanh nghiệp đối với các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Đồng thời, phát huy được vai trò, vị trí của các đòan thể trong hệ thống chính trị và vận động công nhân – lao động thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
2- Kết quả thực hiện:
2. 1- Về nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của Đảng, đối với các đoàn thể chính trị:
Qua triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 06/5/2011 của Thành ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận của Đảng, công tác của các đoàn thể; điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc của các đoàn thể chính trị - xã hội; chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các đoàn thể; báo cáo định kỳ hằng tháng về kết quả hoạt động của các đoàn thể với cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp; đồng thời xem xét, giải quyết những kiến nghị đề xuất của các đoàn thể có liên quan đến đoàn viên, hội viên và công nhân viên chức – lao động.
2. 2- Nâng cao chất lượng các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước:
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ lãnh đạo Đoàn thanh niên và Hội Cựu Chiến binh trong 3 năm qua tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước của các cấp các ngành phát động như tham gia đóng góp xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà tình đồng đội, Nhà tình thương, Nhà đại đoàn kết được 53 căn, với tổng số tiền 1.404.000.000 đồng và tham gia đóng góp quỹ tấm lòng vàng, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học – khuyết tài, quỹ tấm lòng nhân ái, quỹ thiên tai, quỹ vì Trường Sa thân yêu, góp đá xây Trường Sa và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn với tổng số tiên 2.632.500.000 đồng. 
Thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; Công tác tuyên truyền được quan tâm cả về nội dung lẫn hình thức, đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, làm cho việc học tập và làm theo ngày càng lan tỏa rộng lớn trong toàn Đảng bộ Khối. Kết quả sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tuyên dương, khen thưởng 19 tập thể và 104 cá nhân.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên; việc triển khai thực hiện và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước do các cấp các ngành phát động, bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, thu hút sự tham gia của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và công nhân viên chức - lao động tham gia.
2. 3- Đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên:
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lãnh đạo Đoàn thanh niên và Hội Cựu Chiến binh tập trung nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đoàn viên, hội viên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong 3 năm qua các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình đã thành lập mới 15 Tổ chức đoàn cơ sở và phát triển 1.020 đoàn viên mới, Hội Cựu Chiến binh thành lập 03 Tổ chức Hôi cơ sở và phát triển 63 hội viên mới. Hằng năm Đoàn thanh niên tổ chức tháng thanh niên, tổ chức giải bóng đá truyền thống, tổ chức phiên chợ công nhân, phiên chợ xuân, bán hàng lưu động đã thu hút hơn 15.000 lượt đoàn viên, hội viên và công nhân viên chức – lao động tham quan mua sắm, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động.
2. 4- Về nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy:
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp có 2 Đoàn thể chính trị - xã hội là Tổ chức Đoàn thanh niên và Tổ chức Hội Cựu Chiến binh trực thuộc. Đoàn thanh niên và Hội Cựu Chiến binh được thành lập từ năm 2004 đến nay, qua quá trình hoạt động trong 3 năm qua Đoàn thanh niện đã thành lập mới 15 cơ sở đoàn; giải thể 7 cơ sở đoàn; hiện còn 68 cơ sở đoàn, kết nạp mới 1.020 đoàn viên, hiện có 4.108 đoàn viên; Hội Cựu Chiến binh đã thành lập mới 3 Hội cơ sở; giải thể 4 Hội cơ sở, hiện còn 25 Hội cơ sở, kết nạp mới 63 hội viên, hiện có 524 hội viên. Ngoài ra, Đảng ủy Khối thường xuyên lãnh đạo Đoàn thanh niên và Hội Cựu Chiến binh củng cố đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là củng cố Ban Chấp hành các cấp, đảm bảo chất lượng hoạt động có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm được giao.
2. 5- Công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với đoàn thể:
Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện công tác dân vận của Đảng, hằng năm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai, quán triệt trên 95% cán bô, đảng viên, đoàn viên, hội viên và công nhân lao động trong toàn Đảng bộ; lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng phối hợp chặt chẽ cùng Đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia đóng góp xây dựng các chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của doanh nghiệp và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, phân công 1 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối theo dõi chỉ đạo trực tiếp Đoàn thanh niên và Hội Cựu Chiến binh và Đảng ủy Khối đã ban hành các văn bản về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Đoàn thanh niên và Hội Cựu Chiến binh; hằng tháng các tổ chức đoàn thể duy trì thực các chế độ sinh hoạt, chế độ báo cáo theo quy định Điều lệ.
 Tăng cường lãnh đạo đối với cấp ủy cơ sở Đảng trong việc chăm lo vận động các các đoàn viên, hội viên, công nhân lao động, phát huy quyền làm chủ tập thể, tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy vai trò tổ chức giám sát cán bộ, công chức ở cơ sở, tổ chức thực hiện các cuộc vận động do cấp trên phát động, góp phần giữ vững và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh ở cơ sở và của địa phương.
3- Những hạn chế, khó khăn, vướng mắt:
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ có 2 Tổ chức đòan thể (Đoàn thanh niên và Hội Cựu Chiến binh) đều hoạt động trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, thời gian chủ yếu tập trung cho việc sản xuất kinh doanh, lực lượng đoàn viện, hội viên thường xuyên phân tán. Công tác tổ chức biên chế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nên việc quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và hoạt động của các đoàn thể đạt hiệu quả chưa cao.
        III- BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Quc 3 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 06/5/2011 của Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ rút ra bài học kinh nghiệm như sau:
- Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo doanh nghiệp đối với các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động trong các đơn vị sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chính trị và năng lực thực tiễn, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi. Cán bộ phải được tuyển chọn đúng quy trình và được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao chất lượng hoạt động.
IV- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI:
1- Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chính trị và năng lực thực tiễn, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi. Cán bộ phải được tuyển chọn đúng quy trình và được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao chất lượng hoạt động.
2- Đa dạng hóa nâng cao chất lượng hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, tăng cường sự đồng thuận trong các đoàn thể, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại doanh nghiệp và của địa phương.
3- Tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia đóng góp các hoạt động xã hội và hoạt động tình nghĩa...
4- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
V- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
- Tăng cường biên chế cho Đoàn Khối Doanh nghiệp và cho biên chế chuyên trách Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn.
- Đảm bảo phụ cấp chức vụ cho cán bộ Chi đoàn cơ sở và Hội Cựu Chiến binh cơ sở theo quy định.
 
Nơi nhận:
- Đoàn KT,GS Thành ủy
 (qua Ban dân vận Thành ủy);
- Lưu VP.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
 
Đã ký
 
 
 
La Quốc NghĩaTác giả bài viết: Hội CCB Khối DN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.