10:00 EDT Thứ bảy, 25/06/2022
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 11471

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 233427

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5594783

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản - Chính sách mới

Hình tuyên truyền

Kế hoạch 56 của ĐUK Doanh nghiệp

Thứ tư - 12/02/2014 21:56
 

 ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP                     
                          *                                      Cần Thơ, ngày 07 tháng 02 năm 2014

      Số 56 - KH/ĐUK

                  

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóaXI)

Căn cứ Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 31/12/2013 của Thành ủy và thực hiện Hướng dẫn số 78-HD/BTGTU, ngày 08/01/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tổ chức“Học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)”;

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Giúp cán bộ, đảng viên nắm  được các nội dung, quan điểm của Đảng trong các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã được thông qua; tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; giúp cán bộ, đảng viên củng cố kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận tại Đảng bộ, Chi bộ một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp; vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống.
- Tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức – lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng đề ra trong các Nghị quyết, Kết luận; tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc của các thế lực thù địch chống phá công cuộc đổi mới của cách mạng Việt Nam.
- Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu trên hội trường với tự đọc, tự nghiên cứu. Các cấp ủy đảng cần có hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, phù hợp với từng đối tượng.
II. NỘI DUNG TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT
1. Nội dung và đối tượng học tập, quán triệt Nghị quyết
1.1. Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1.2. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
1.3. Kết luận số 73-KL/TW ngày 11/10/2013 về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua.
1.4. Kết luận số 74-KL/TW ngày 17/10/2013 về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.
2. Phương thức tiến hành
2.1. Đảng ủy Khối mở 05 lớp
- Lớp thứ nhất: Đối tượng các đồng chí là UV BCH Đảng bộ; trưởng, phó các Ban chuyên trách Đảng ủy Khối; các đồng chí là cấp ủy viên của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban giám đốc công ty (là đảng viên); các Báo cáo viên của Đảng ủy Khối.
Thời gian: 1,5 ngày. Đảng ủy Khối sẽ có thư mời riêng.
- Lớp thứ hai: Đối tượng Trưởng, Phó phòng, ban; Quản đốc, Phó quản đốc; Giám đốc, Phó giám đốc Xí nghiệp trực thuộc công ty (là đảng viên).
Thời gian: 1,5 ngày. Đảng ủy Khối sẽ có thư mời riêng.
Thời hạn: Hoàn thành trước 28/02/2014.
* Tài liệu lớp thứ nhất, thứ hai là tài liệu dùng cho cán bộ chủ chốt, do Đảng ủy Khối cung cấp.
- Lớp thứ ba, thứ tư, thứ năm: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 03 lớp cho các cơ sở đảng có dưới 50 đảng viên. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở cử đảng viên đi học mỗi lớp 1/3 trong tổng số đảng viên còn lại của đơn vị mình. 
Thời gian: Mỗi lớp 01 ngày. Đảng ủy Khối sẽ có thư mời riêng.
Thời hạn: Hoàn thành 05 lớp trước 08/03/2014.
* Tài liệu lớp thứ ba, thứ tư, thứ năm là tài liệu dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở, các đơn vị liên hệ Nhà xuất bản chính trị quốc gia – sự thật chi nhánh Cần Thơ mua và phát cho đảng viên (đường 30/4, Q, Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
2.2. Riêng 18 đảng bộ cơ sở có từ 50 đảng viên trở lên, đơn vị tự tổ chức và giao đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt cho đơn vị mình .
Thời gian: 01 ngày (như các lớp do Đảng ủy Khối mở).
 Thời hạn: Hoàn thành trước 25/03/2014.
* Tài liệu dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở, các đơn vị liên hệ Nhà xuất bản chính trị quốc gia – sự thật chi nhánh Cần Thơ mua và phát cho đảng viên (đường 30/4, Q, Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
3. Báo cáo viên, tài liệu, kinh phí
3.1. Báo cáo viên
- Đối với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Thường trực Đảng ủy Khối phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ triển khai các Kết luận, Nghị quyết.  
- Đối với Chi bộ, Đảng bộ cơ sở: Đồng chí Bí thư Chi bộ, Đảng bộ trực tiếp triển khai các Kết luận, Nghị quyết; trường hợp cần thiết có thể mời báo cáo viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.
 3.2. Kinh phí mở lớp
 Đối với lớp thứ nhất, thứ hai sử dụng nguồn kinh phí của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Đối với 03 lớp còn lại và 18 Đảng bộ cơ sở sử dụng kinh phí của đơn vị.
* Trong tổ chức học tập, quán triệt, Ban Tổ chức lớp học cần cung cấp tài liệu trước cho đại biểu; kiểm tra sĩ số; có đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa vào nội dung thi đua.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết
- Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Bí thư ĐUK                      - Trưởng ban
- Đ/c Bùi Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực ĐUK        - P. trưởng ban
- Đ/c La Quốc Nghĩa, Phó Bí thư ĐUK                            - P. trưởng ban
- Đ/c Nguyễn Phước Hòa, UV BTV, Chánh Văn phòng   - Thành viên
- Đ/c Huỳnh Minh Truyền, UV BTV, Trưởng BTC         - Thành viên
- Đ/c Nguyễn Thị Kim Phương, UV BTV, CN UBKT       - Thành viên
- Đ/c Hồ Truyền Thống, UV BCH, P.Trưởng BTG           - Thành viên
- Đ/c Đoàn Sắc Son,  P.Trưởng BTG, Chủ tịch Hội CCB   - Thành viên
Ban tổ chức Hội nghị có nhiệm vụ: Phân công báo cáo viên báo cáo tại Hội nghị (có lịch phân công báo cáo viên riêng) và theo dõi, hướng dẫn, báo cáo tình hình, kết quả triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để kịp thời có hướng dẫn chỉ đạo; đồng thời báo cáo đánh giá kết quả việc triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết về Ban Tuyên giáo Thành ủy theo quy định.
2. Ban Tuyên giáo có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung tiến hành Hội nghị quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trong toàn Đảng bộ Khối.
3. Ban Thường vụ Đoàn Khối và Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp, căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy Khối và hướng dẫn của Thành đoàn, Thành hội, xây dựng kế hoạch tham gia học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết theo sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng đến đoàn viên, hội viên của mình (giới thiệu cho các đòan thể đăng ký mua “Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đòan thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2014”).
4. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt và chương trình thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương tám (khóa XI) ở cấp mình; thường xuyên kiếm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả sau khi triển khai, quán triệt Nghị quyết xong về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để tổng hợp báo cáo về trên và chọn đúng đối tượng tham dự học tập các lớp do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức.
 Nơi nhận:                                                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Thường trực Thành ủy (báo cáo);                                                             BÍ THƯ
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (báo cáo);
- Đ/c Bùi Hữu Nhơn, UVBTV-TBTCTU (báo cáo);                                         
- Thường trực đang ủy Khối (chỉ đạo);
- Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối;                                                                     (đã ký)
- Các ban đảng, đòan thể KDN;                                            
- Các cơ sở đảng trực thuộc;                                                   
- Lưu VP Đảng uỷ Khối.                                                                  Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Tác giả bài viết: BTGĐUK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.