09:45 EDT Thứ bảy, 25/06/2022
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54


Hôm nayHôm nay : 11334

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 233290

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5594646

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản - Chính sách mới

Hình tuyên truyền

Kế hoạch 54 của ĐUK Doanh nghiệp

Thứ tư - 12/02/2014 21:41
 

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

                          *                                                

               Số 54 - KH/ĐUK

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

  Cần Thơ, ngày 07  tháng 02  năm 2014
 
 
KẾ HOẠCH
thực hiện Chương trình số 43-CTr/TU của Thành ủy
về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
---------
Ngày 18/9/2013, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TW về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (viết tắt là Chỉ thị số 29-CT/TW). Để triển khai, thực hiện tốt Chương trình số 42-CTr/TU của Thành ủy và tinh thần Chỉ thị nêu trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đề ra Kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:
I- MỤC TIÊU:
1- Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan và công nhân viên chức – lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
2- Khắc phục những hạn chế, yếu kém, tăng cường chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:
1- Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chủ động bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ, đảng viên và người lao động:
- Các cấp ủy đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp cần xác định công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng và đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; gắn công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Thường xuyên chỉ đạo đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và công nhân viên chức lao động.
- Các cấp, các ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối, căn cứ vào các quy định pháp luật xây dựng ban hành các tiêu chí, chuẩn mực về an toàn lao động, vệ sinh lao động để tổ chức thực hiện.
2- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao hiểu biết, kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động:
- Các cơ sở đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động có kế hoạch, biện pháp lồng ghép giữa việc đào tạo kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề với việc nâng cao trình độ, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động.
- Chương trình đào tạo, huấn luyện kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm vệ sinh lao động phù hợp với quá trình đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất trong từng lĩnh vực, ngành, nghề. Gắn công tác đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới…
3- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, sử dụng trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động:
- Quan tâm hơn nữa công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ tiến tiến để cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động, đặc biệt là những ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.  
- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động phải bảo đảm có đủ các phương tiện cá nhân cần thiết, phương tiện cấp cứu, cứu hộ, các trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động, nhất là đối với môi trường nguy hiểm, độc hại.
4- Nâng cao năng lực và hiệu quả về an toàn lao động, vệ sinh lao động:
 Nâng cao hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp với các sở, ngành thành phố, các tổ chức công đoàn và đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, công tác giám định và thực hiện các chính sách khắc phục hậu quả tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phát động phong trào quần chúng xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.      
5- Đổi mới cơ chế, chính sách, đa dạng hóa nguồn lực xã hội trong thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động:
- Thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo hướng ưu tiên cho các hoạt động phòng ngừa, quản lý rủi ro, làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đầu tư cho công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; có chính sách bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động.
- Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia vào việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; mở rộng các hình thức bảo hiểm, bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo ngành, lĩnh vực. Phát triển các dịch vụ về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm nâng cao quyền và lợi ích của người lao động.
6- Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế về an toàn lao động, vệ sinh lao động:
- Tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại trong khuôn khổ khu vực và quốc tế; tham gia và thực hiện tốt các điều ước quốc tế về an toàn lao động, vệ sinh lao động; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tiếp cận, ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để đảm bảo ngày càng tốt hơn công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp.
- Tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ trong và ngoài nước, tiến tới chủ động đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong tất cả các ngành nghề, lĩnh vực trong Đảng bộ Khối.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Căn cứ Chương trình này, các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và tổ chức quán triệt thực hiện phù hợp với tình hình của ngành, nghề, doanh nghiệp. Thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện; sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng những điển hình làm tốt.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các đoàn thể Khối Doanh nghiệp, các ngành chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chỉ thị; vận động đoàn viên, hội viên và người lao động tích cực tham gia công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; tăng cường công tác giám sát, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ động phối hợp các ngành chức năng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW và Chương trình thực hiện của Thành ủy; định kỳ quý, 6 tháng, năm các cấp ủy đảng báo cáo kết quả về Thường trực Đảng ủy.
Nơi nhận:
               - Thường trực Thành ủy;                                 
- Đ/c Bùi Hữu Nhơn TVTU, Trưởng BTC TU;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các UV BCH Đảng bộ Khối;
- Các Ban Đảng và đoàn thể thuộc ĐUK;
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc ĐUK;
- Lưu VP, BTG ĐUK.                                                                                          
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
 
 
(đã ký)
 
 
LaQuốc Nghĩa
 
 

Tác giả bài viết: BTGĐUK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.