10:58 EDT Thứ bảy, 25/06/2022
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48


Hôm nayHôm nay : 11982

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 233938

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5595294

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản - Chính sách mới

Hình tuyên truyền

Hướng dẫn thang điểm đánh giá kết quả thực hiện công tác Tuyên giáo

Thứ ba - 23/10/2012 23:13
Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp giới thiệu Hướng dẫn số 23 về thang điểm đánh giá kết quả thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2012


 ĐUK DOANH NGHIỆP TP CẦN THƠ                                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
            BAN TUYÊN GIÁO                                                        
                         *                                                                                         Cần Thơ, ngày 15 tháng 10 năm 2012   
          Số 23 - HD/BTGĐUK
 

 
                                                                        HƯỚNG DẪN
                    Thang điểm đánh giá kết quả thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2012
                                                                     ______________
  
                       Căn cứ vào kế hoạch thi đua số 04-KH/BTGĐUK, ngày 27/02/2012 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2012, nay ban hành Hướng dẫn
thang điểm đánh giá kết quả công tác Tuyên giáo cho các cơ sở đảng trực trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, cụ thể như sau:
 
A. Nội dung tiêu chí và thang điểm (100 điểm):
 
STT NỘI DUNG TIÊU CHÍ Thang điểm
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Công tác giáo dục lý luận chính trị:
 
a/Công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng:
 
- Tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết  của Đảng.
 
- Tổ chức triển khai, quán triệt các chủ trương nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng kế hoạch thực hiện và chương trình hành động phù hợp. Có 100% cán bộ, đảng viên và 90% đoàn viên, hội viên, công nhân lao động được học tập chủ trương, nghị quyết, tích cực thảo luận và thu hoạch đạt chất lượng tốt.
 
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rút kinh nghiệm việc tổ chức triển khai và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chương trình hành động đạt hiệu quả thiết thực.
- Hoàn thành triển khai nghị quyết đúng thời gian quy định; có báo cáo các đợt triển khai học tập nghị quyết về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (thiếu mỗi báo cáo trừ 1 điểm).
 
b/ Sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết:
 
- Tham mưu cấp ủy tiến hành kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời, hiệu quả.
 
- Kịp thời báo cáo bằng văn bản về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối sau khi tổ chức việc sơ kết, tổng kết ( thiếu mỗi báo cáo trừ 1 điểm).
 
c/Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
 
- Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 09-KH/TU của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI và giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị.
 
- Tổ chức triển khai học tập chuyên đề năm 2012 và nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU; xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và công chức viên chức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
 
- Tổ chức giám sát, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở giữa năm, cuối năm.
d/ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:
 
- Thực hiện đầy đủ, đưa cán bộ, đảng viên, công nhân lao động là những đối tượng dự lớp bồi dưỡng cán bộ, đảng viên theo chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương quy định.
 
Công tác tư tưởng-định hướng dư luận xã hội:
 
a/ Công tác tuyên truyền:
 
- Xây dựng kế hoạch (quý, năm) tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện quan trọng của đất nước, thành phố và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.
 
- Cấp ủy cơ sở đảng mua và tổ chức trong đảng bộ, chi bộ thường xuyên đọc báo, tạp chí của đảng, đưa tập Thông tin Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Thành uỷ lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ; xây dựng đơn vị, doanh nghiệp có tủ sách.
 
- Tổ chức ít nhất 02 lần/năm về các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, của đơn vị, doanh nghiệp; khơi dậy tinh thần yêu nước của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong đơn vị, doanh nghiệp.
 
- Kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực; phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong đơn vị, doanh nghiệp gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
b/Công tác nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội:
 
- Cử cán bộ làm cộng tác viên dư luận xã hội tại đơn vị, doanh nghiệp củng cố và nâng chất hoạt động của cộng tác viên, làm tốt công tác tư tưởng tại doanh nghiệp không để xảy ra điểm nóng.
- Nắm chắc diễn biến tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, phản ánh về Đảng ủy Khối những diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt chú trọng những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến đời sống tại chi bộ, đảng bộ mình, có văn bản gởi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối vào ngày 10 hàng tháng ( thiếu từ 2 báo cáo trở lên/năm trừ 1.5 điểm).
 
- Tham mưu cấp ủy tổ chức được ít nhất 01 lần thăm dò dư luận xã hội bằng phiếu (nếu không tổ chức sẽ trừ 1 điểm), không tính thăm dò theo yêu cầu của trên đưa xuống.
 
-  Dự họp đầy đủ khi cấp trên tổ chức.
 
c/ Hoạt động báo cáo viên:
 
- Cử cán bộ làm báo cáo viên của đơn vị, doanh nghiệp tham dự đầy đủ các cuộc họp do cấp trên tổ chức và hoạt động có hiệu quả.
 
- Mỗi năm phải có ít nhất 01 bài viết cộng tác cho các báo, tạp chí.
 
d/ Hoạt động văn hoá - văn nghệ:
                                                             
- Chỉ đạo triển khai, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong đơn vị, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Thành ủy về lĩnh vực văn hoá.
 
- Động viên phong trào văn nghệ quần chúng có nội dung lành mạnh, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước tạo phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị, doanh nghiệp, tích cực đấu tranh bài trừ các sản phẩm văn hoá độc hại.
 
- Phát động 100% cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thực hiện và đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn có đời sống văn hoá tốt, đồng thời thực hiện quy chế dân chủ (theo Nghị định 87/2007/NĐ-CP ngày 27/5/2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn),
 
 Công tác tổ chức bộ máy và lề lối làm việc:
 
- Mỗi cấp ủy cơ sở đảng cử 01 cấp uỷ viên phụ trách công tác Tuyên giáo, đảm bảo hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
 
- Cán bộ phụ trách Tuyên giáo ở cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham dự đầy đủ  các cuộc họp do cấp trên tổ chức.
 
- Các cấp ủy cơ sở đảng thực hiện chế độ báo cáo công tác Tuyên giáo hàng tháng, quý kịp thời có chất lượng về Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp trước ngày 10 hàng tháng. Báo cáo đột xuất khi cần thiết.
47 điểm
 
( 19 điểm)
 
 
5 điểm
 
 
5 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
4 điểm
 
 
 
5 điểm
 
 
 
 
(10 điểm)
 
5 điểm
 
 
 
5 điểm
 
 
 
(13 điểm)
 
 
 
4 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
4 điểm
 
 
 
(5 điểm)
 
5 điểm
 
 
 
 
( 43 điểm)
 
(12 điểm)
 
4 điểm
 
 
 
 
 
4 điểm
 
 
 
 
 
2 điểm
 
 
 
 
 
2 điểm
 
 
 
 
 
 
 
( 10 điểm)
 
3 điểm
 
 
 
3 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 điểm
 
 
 
 
2 điểm
 
( 10 điểm)
 
5 điểm
 
 
 
5 điểm
 
 
(11 điểm)
 
5 điểm
 
 
 
    
3 điểm
 
 
 
 
 
 
3 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
(10 điểm)
 
3 điểm
 
 
    
4 điểm
 
 
 
3 điểm
 
 
 
 
 
 
B. Tổ chức thực hiện:
         1. Căn cứ vào Hướng dẫn này các cấp ủy cơ sở đảng đánh giá và tự chấm điểm (theo tiêu chí và thang điểm nêu trên) cho đơn vị, doanh nghiệp mình và báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp hạn chót ngày 31/10/2012.
2. Căn cứ vào kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cấp ủy cơ sở Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp xem xét và chọn 20 %  tổ chức cơ sở đảng có hoạt động công tác Tuyên giáo nổi bật để khen thưởng.
Nơi nhận:                                                                 K/T TRƯỞNG BAN
- Ban Tuyên giáo Thành ủy,                                              PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Thường trực ĐUK,                                          
- Các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc ĐUK,
- Lưu BTG.                                                                       
 
 
 
      Hồ Truyền Thống
                                                   
 

Tác giả bài viết: BTG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.