16:32 EDT Thứ năm, 26/05/2022
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35


Hôm nayHôm nay : 11824

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 344499

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5310191

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản - Chính sách mới

Hình tuyên truyền

Hướng dẫn số 20 của ĐUK

Thứ năm - 10/04/2014 05:10
 
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số 20 - HD/ĐUK
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cần Thơ, ngày 02 tháng 04 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

 tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu
 trong sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị  03-CT/TW của Bộ Chính trị
 "về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
(2011, 2012, 2013)
------------
 
Thực hiện Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU, ngày 04/11/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về sơ, tổng kết và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp hướng dẫn tuyên dương, khen thưởng cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu.
1. Tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 03 năm qua (2011-2012-2013);  qua đó tạo động lực nêu gương và sức lan tỏa sâu rộng về ý nghĩa, tác dụng quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Cấp ủy cơ sở phối hợp với Lãnh đạo doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức sơ kết gắn với tuyên dương, khen thưởng; thực hiện nghiêm túc, kịp thời, không phô trương hình thức, đạt hiệu quả thiết thực. Các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng là những tấm gương thật sự tiêu biểu, được bình chọn dân chủ từ các chi bộ, tổ đảng, phòng, ban, xí nghiệp trực thuộc.
II. Nội dung thực hiện.
1. Hình thức:
- Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 03 năm 2011, 2012, 2013 do cấp ủy cơ sở tổ chức ở cấp cơ sở và do Đảng ủy Khối tổ chức. Chương trình Hội nghị gồm:
- Báo cáo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
- Phát biểu tham luận của các đại biểu điển hình xuất sắc.
- Phát biểu chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo cấp ủy.
- Khen thưởng các chi bộ, tổ đảng, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Đối tượng, tiêu chuẩn xét chọn:
a. Đối với tập thể:
- Có xây dựng kế hoạch của đơn vị thực hiện kế hoạch của cấp ủy cấp trên về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 09-KH/TU, ngày 18/10/2011 của Thành ủy. Có sáng kiến, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ quan, doanh nghiệp; có thể nhân rộng, phổ biến để các nơi học tập.
- Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả, thực sự là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có mô hình “làm theo” phù hợp với đặc thù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     cơ quan, doanh nghiệp; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên và sinh hoạt định kỳ mỗi quý một chuyên đề của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, doanh nghiệp. Có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 09-KH/TU, ngày 18/10/2011 của Thành ủy.
- Tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh 03 năm liền (2011 - 2012 - 2013), hàng năm, có 100% đảng viên được đánh giá xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có cán bộ, đảng viên bị xử lý, kỷ luật.
* Chú ý: Ngoài tiêu chuẩn tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 03 năm liền (2011 - 2012 - 2013), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ xem xét, chọn, biểu dương khen những cơ sở đảng có những mô hình làm tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đề nghị cơ sở gởi báo cáo về Đảng ủy Khối gồm nội dung: Tên mô hình, đơn vị thực hiện, thời gian thực hiện, phương pháp thực hiện, chất lượng hiệu quả, thiết thực.
b. Đối với cá nhân:
- Là tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở vị trí làm việc được giao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Cá nhân có những tham mưu, đề xuất ý kiến hay, sáng tạo, đạt hiệu quả trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong thực hành các chuẩn mực đạo đức phong cách đặc trưng của Bác Hồ; việc làm có ích cho tập thể, cho cơ quan, doanh nghiệp; cho địa phương nơi cư trú; cho xã hội.
- Cấp cơ sở: đảng viên phải có 03 năm liên tục (2011-2012-2013) được công nhận là Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Cấp Đảng ủy Khối: đảng viên phải có 03 năm liên tục (2011 - 2012 - 2013) được công nhận là Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
3. Thời gian xét chọn: từ khi có Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 14/5/2011 đến nay.
 4. Quy trình xét chọn:                                                        
 * Cấp cơ sở:
  - Số lượng gương tiêu biểu, điển hình được biểu dương, khen thưởng (gồm tập thể và cá nhân) sẽ tùy tình hình thực tế của cơ quan, doanh nghiệp, nhưng đảm bảo đúng thực chất. Sau Hội nghị mỗi cơ sở đảng bình chọn 10% tấm gương cá nhân, cán bộ, đảng viên và 01 tập thể (tổ, đội, phân xưởng…) tiêu biểu của cơ quan, đơn vị để tuyên dương cấp Đảng ủy Khối.
 - Ngày tổ chức Hội nghị của cơ sở: chậm nhất ngày 26/4/2014.
- Thời gian gởi danh sách khen cấp Đảng ủy Khối về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chậm nhất ngày 29/4/2014. (Đề nghị cấp ủy cơ sở gởi kèm Quyết định khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011, 2012, 2013).
* Cấp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp:
- Trên cơ sở danh sách đề nghị khen thưởng của các cơ sở đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ xem xét, quyết định tuyên dương, khen thưởng  những mô hình "làm theo", gương tiêu biểu, điển hình của tập thể và cá nhân. Đảng ủy Khối bình chọn xét biểu dương cấp Đảng ủy Khối 124 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu vào dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác 19/5.
Đảng ủy Khối bình chọn 03 tập thể và 06 cá nhân để báo cáo đề nghị tuyên dương, khen thưởng cấp thành phố ngoài các tập thể và cá nhân được tuyên dương, khen thưởng của Đảng ủy Khối.
 - Ngày tổ chức Hội nghị: Trước ngày 19/5/2014.
5- Kinh phí tổ chức và khen thưởng:
- Kinh phí tổ chức và khen thưởng căn cứ theo Thông tư số 38/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp.
- Chi khen thưởng sử dụng trong kinh phí khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.
III. Tổ chức thực hiện.
- Căn cứ hướng dẫn này, cấp ủy cơ sở đảng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; xem xét, đánh giá, bình chọn và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình ở cấp cơ sở và cấp Đảng ủy Khối.
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Bộ phận giúp việc của Đảng ủy Khối tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, đánh giá bình chọn việc tuyên dương, khen thưởng. Hồ sơ bình chọn gồm: Công văn đề nghị khen thưởng của cấp ủy; biên bản họp xét khen thưởng; danh sách trích ngang; báo cáo thành tích.
- Trong quá trình thực hiện, cấp ủy cơ sở đảng cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để đảm bảo cho việc tổ chức đạt hiệu quả thiết thực./.    
 
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối;
- Cấp ủy các cơ sở đảng;
- Văn phòng và các Ban Đảng ủy khối;
- Bộ phận giúp việc của Đảng ủy Khối;
- Lưu.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
 
 
Đã ký
 
 
La Quốc Nghĩa
 
 

Tác giả bài viết: BTGĐUK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.