11:00 EDT Thứ bảy, 25/06/2022
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42


Hôm nayHôm nay : 11999

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 233955

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5595311

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản - Chính sách mới

Hình tuyên truyền

Hướng dẫn số 18 của BTG

Thứ năm - 10/04/2014 05:07
 
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 18 - HD/BTGĐUK
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Cần Thơ, ngày 01 tháng 4 năm 2014
 
 
HƯỚNG DẪN
thang điểm đánh giá kết quả công tác Tuyên giáo
và công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ năm 2014
 
 
 

                Để triển khai thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2014, đồng thời có cơ sở xét khen thưởng cuối năm; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn nội dung và thang điểm đánh giá kết quả công tác Tuyên giáo năm 2014, cụ thể như sau:
A/ NỘI DUNG TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM:
STT NỘI DUNG TIÊU CHÍ THANG ĐIỂM
    100 ĐIỂM
1- Công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị:
1.1- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành phố, đơn vị đúng theo kế hoạch đề ra (số cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt từ 97% trở lên; có văn bản báo cáo kết quả học tập về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (Nếu không có báo cáo trừ 1 điểm hoặc không đúng thời gian qui định trừ 0,5 điểm).
1.2- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản; các chương trình bồi dưỡng chuyên đề; các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ; chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể.
(15 điểm)
8điểm
 
 
 
 
 
 
7điểm
 2- Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
2.1- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI); tổ chức triển khai học tập chuyên đề năm 2014; có văn bản báo cáo về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.
2.2- Tổ chức biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dịp sinh nhật Bác 19/5.
2.3- Tiến hành kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có kế hoạch, báo cáo về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.
(15 điểm)
 
 
6 điểm
 
 
 6điểm
 
 
3 điểm
3- Công tác thông tin - tuyên truyền, định hướng tư tưởng, DLXH
3.1-Công tác tuyên truyền:
3.1.1- Xây dựng hướng dẫn (quí, năm), kế hoạch chỉ đạo công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện quan trọng của đất nước, thành phố và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo chỉ đạo của thành phố và Đảng ủy Khối (có báo cáo kịp thời về từng sự kiện; thiếu từ 2 báo cáo trở lên trừ 1 điểm).
 3.1.2- Thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 51-CV/TU của Tỉnh uỷ Cần Thơ “về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” (báo cáo đánh giá tại báo cáo sơ kết công tác tuyên huấn 6 tháng/lần; thiếu 1 báo cáo trừ 1 điểm).
3.1.3- Tổ chức ít nhất 01 lần/năm về các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, của ngành; khơi dậy truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên, công nhân – lao động (nếu không tổ chức trừ 1 điểm; không có văn bản báo cáo trừ 0,5 điểm/lần.)
3.1.4- Kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực; phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công nhân – lao động (tổ chức tuyên dương chuyên đề hoặc lồng ghép theo hướng thiết thực. Nếu không thực hiện trừ 1 điểm; không có văn bản báo cáo trừ 0,5 điểm).
3.2- Công tác báo cáo viên
3.2.1- Tham mưu cấp ủy củng cố mạng lưới báo cáo viên cấp cơ sở và báo cáo về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.
3.2.2- Tổ chức triển khai các thông tin thời sự theo tài liệu báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối gởi cho cơ sở.
3.2.3- Tổ chức đưa thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên, công nhân – lao động. Sử dụng tốt nội dung Tập Thông tin Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong sinh hoạt lệ chi bộ hàng tháng quý định trước ngày 8 hàng tháng (nếu phát hành trễ 2 lần/năm (lý do chủ quan) sẽ trừ 1 điểm).
3.2.4- Mỗi năm phải có ít nhất 02 bài viết (6 tháng / một bài) đăng trên báo, tạp chí, tập san của Đảng.
3.2.5- Dự hội nghị báo cáo viên cấp thành phố hàng tháng đúng thành phần và thời gian quy định (trừ 0,5 điểm/lượt vắng).
(45 điểm)
 
19 điểm
 
6 điểm
 
 
 
 
5 điểm
 
 
 
 
5 điểm
 
 
 
 
3điểm
 
 
 
 
26 điểm
5 điểm
 
5 điểm
 
 
7 điểm
 
 
 
6 điểm
 
3 điểm
 
4- Công tác văn hóa - văn nghệ:
4.1- Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Thành ủy về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo kế hoạch.
4.2- Tham gia các chương trình văn nghệ quần chúng có nội dung lành mạnh, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; tạo phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ quan, doanh nghiệp; tích cực đấu tranh bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại.      
4.3- Phát động 100% cán bộ, đảng viên, công nhân – lao động đăng ký thực hiện và đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, doanh nghiệp theo Nghị định của Chính phủ.
(15 điểm)
 
5 điểm
 
 
5 điểm
 
 
 
5 điểm
 
 
 
5-
 
Xây dựng bộ máy và lề lối làm việc:
5.1- Đồng chí Bí thư phân công một đồng chí trong cấp ủy làm công tác Tuyên giáo cơ sở; phát huy tốt vai trò, chức năng, hoàn thành nhiệm vụ được giao.(nếu xảy ra mất đoàn kết nội bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên trừ 1 điểm/ 1 đồng chí).
5.2- Thực hiện chế độ báo cáo công tác Tuyên giáo hàng tháng, hàng quí, 6 tháng kịp thời, gởi về Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 15 hàng tháng; riêng báo cáo năm chậm nhất vào ngày 31/10/2014. Nếu gởi không đúng thời gian quy định trừ 0,5 điểm/báo cáo; thiếu mỗi báo cáo trừ 1 điểm.
 
(10 điểm)
 
5 điểm
 
 
 
 
  5 điểm
 
B- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Căn cứ vào nội dung Kế hoạch số 17 - KH/BTGĐUK, ngày 01/4/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Hướng dẫn này về thang điểm đánh giá kết quả công tác tuyên giáo và công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ năm 2014 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối; các cấp ủy cơ sở đảng xây dựng kế hoạch thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2014 và hàng tháng, quí, 6 tháng và cuối năm có báo cáo kịp thời về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối kết quả hoạt động của cơ sở mình.
- Cuối năm, các đơn vị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn thang điểm thi đua. Trên cơ sở đó, cùng với kết quả theo dõi, đánh giá của các Ban chuyên môn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ xem xét, đánh giá chọn ra những tập thể, cá nhân xuất sắc khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các hình thức phù hợp.
Nơi nhận:                               
- Ban Tuyên giáo Thành ủy,               
- Ban Thường vụ ĐUK,                                               
- Văn phòng và các Ban Đảng ủy Khối,
- Cấp ủy các cơ sở Đảng,
- Lưu.           
TRƯỞNG BAN
 
 
 
Đã ký
 
Hồ Truyền Thống                                         
   
 
 
     
 

Tác giả bài viết: BTGĐUK

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.