10:09 EDT Thứ bảy, 25/06/2022
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49


Hôm nayHôm nay : 11565

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 233521

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5594877

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Công tác tuyên giáo » Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hình tuyên truyền

Báo cáo số 203 sơ kết 3 năm về Chỉ thị 03

Thứ năm - 08/05/2014 22:10
 
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số 203 - BC/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
Cần Thơ, ngày 15 tháng 02 năm 2014
 
BÁO CÁO
sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
“về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới
-----------
 
Thực hiện hướng dẫn số 72-HD/BTGTU, ngày 04/11/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổng kết năm 2013, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03, cụ thể như sau:
I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 09-KH/TU của Thành ủy
- Thực hiện Kế hoạch 09-KH/TU, ngày 18/10/2011 của Ban thường vụ Thành ủy, hàng năm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đều có xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 và triển khai quán triệt thực hiện các chuyên đề hàng năm trong toàn Đảng bộ. Việc triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 09-KH/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 16- KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 và các chuyên đề hàng năm được các chi bộ, đảng bộ quan tâm triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, đạt 96% trở lên; tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và công nhân viên - chức lao động thông qua các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, đạt từ 80% - 90%.
- Nội dung học tập và làm theo bám sát các chuyên đề hàng năm theo tài liệu hướng dẫn của của cấp trên và Nghị quyết hàng năm của Đảng ủy Khối gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đều có xây dựng kế hoạch thực hiện việc “làm theo” tấm gương đạo đức Bác Hồ một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, loại hình hoạt động của từng doanh nghiệp; qua đó các cấp ủy đều cho đăng ký rèn luyện việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác đối với từng đảng viên, hàng tháng đảng viên báo cáo kết quả làm được tại cuộc họp lệ chi bộ với hình thức tự phê bình và phê bình, đồng thời cấp ủy chi bộ đánh giá và triển khai nhân rộng trong chi bộ để học tập. Trong những năm qua, đã có hơn 6.610 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ viết bản đăng ký các nội dung làm theo tấm gương Bác Hồ gắn với chủ đề từng hàng năm, đạt từ 91% trở lên.
Qua thực hiện, đã tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần tích cực xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra hàng năm của cấp ủy và doanh nghiệp, đặc biệt nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.
2- Mức độ chuyển biến về: trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; tác động đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
Kết quả thực hiện việc “làm theo” có nhiều chuyển biến, cấp uỷ các cấp có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương, nề nếp làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức – lao động đối với công việc, nhất là ý thức phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn (khối kinh doanh, dịch vụ và ngân hàng); thời gian giải quyết công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng theo đúng chế độ quy định của Nhà nước; cấp ủy các cấp và cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc các doanh nghiệp được kiện toàn; công tác xã hội, xóa đói, giảm nghèo được các doanh nghiệp nhiệt tình hưởng ứng góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố ngày càng bền vững; tình hình an ninh trật tự, an toàn doanh nghiệp được giữ vững; công tác xây dựng Đảng ngày càng được quan tâm, chất lượng sinh hoạt cấp uỷ có sự chuyển biến mạnh mẽ, dân chủ trong Đảng được tăng cường. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu “nói đi đôi với làm” trên cương vị chức trách được giao; Ủy viên ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết các kiến nghị, đề xuất, những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở.
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng được triển khai nghiêm túc, rõ ràng, cụ thể, đã bám sát 3 nhóm vấn đề cấp bách đặt ra trong Nghị quyết. Đồng thời xem việc “tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như rửa mặt hằng ngày” để “phát huy cái tốt, sửa chữa cái chưa tốt, chưa hay”. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tác động đến cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong việc nâng cao nhận thức, tư tưởng; nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí bước đầu tạo được dư luận tốt trong cán bộ, đảng viên và người lao động.
3- Kết quả xử lý những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm đã được lựa chọn và tập trung giải quyết ở từng cấp (so sánh với tổng số các vụ việc được lựa chọn, nêu rõ tỷ lệ phần trăm những vụ việc có chuyển biến tích cực, tỷ lệ phần trăm vụ việc đã được giải quyết dứt điểm)
Qua đợt triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), các cấp ủy đảng đã gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo ba nội dung của Nghị quyết đề ra, tập trung về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác cán bộ, về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của người đứng đầu.
Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đưa vào định kỳ sinh hoạt đảng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể từ nhiệm vụ chính trị của mình đã chủ động xây dựng chủ đề, chủ điểm để chỉ đạo, tạo chuyển biến trong nhận thức cũng như hành động.
Một số đơn vị lựa chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm nhiều năm chưa giải quyết được làm chủ đề để quyết tâm thực hiện, như: Đảng bộ Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ chỉ đạo tập thể, cá nhân kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chấn chỉnh công tác kiểm tra, giám sát; Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư phát triển chợ - siêu thị Việt Mai giải quyết dứt điểm một số vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên…
Cũng có đơn vị xây dựng lựa chọn chủ đề về tái cơ cấu, kiện toàn tổ chức, bộ máy để hướng cho đơn vị phát triển ngày càng hiệu quả hơn, như: Đảng bộ các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Chi bộ Công ty CP thủy sản Bình An tái cơ cấu, phục hồi trở lại và đi vào hoạt động với gần 900 cán bộ, đảng viên và công nhân viên của đơn vị; Đảng bộ Cty CP Dược Hậu Giang tổ chức huấn luyện và đề bạt cán bộ lãnh đạo có tính kế thừa, công khai dân chủ, đúng quy định nhằm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ để đảm bảo cơ cấu nhân sự ổn định khi nhà máy mới Tân Phú Thạnh đi vào hoạt động…
Nhờ triển khai có hiệu quả việc lựa chọn chủ đề, chủ điểm sát hợp với tình hình cơ quan, doanh nghiệp mà nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được tập trung giải quyết, đặc biệt nhiều vấn đề được chấn chỉnh và giải quyết tốt trong thời gian ngắn.
4- Chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức, học tập chuyên đề từng năm
- Nhận thức rõ vài trò của cấp ủy cơ sở đối với các cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác Hồ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thường xuyên nghiên cứu, quán triệt và có sự chỉ đạo kịp thời các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Chẳng hạn trong việc chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức của từng doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng Chuẩn mực đạo đức chung cho toàn Đảng bộ Khối, đồng thời hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc tự nghiên cứu xây dựng chuẩn mực đạo đức của đơn vị mình nhằm xây dựng được bộ chuẩn mực phù hợp với đặc thù và chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị để thuận lợi trong triển khai thực hiện và đánh giá tránh sự chồng chéo, hình thức, thực hiện không hiệu quả.
- Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở nhận thức sâu sắc hơn việc sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức và học tập chuyên đề hàng năm và coi đây vừa là trách nhiệm của cấp uỷ đảng, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm xuyên suốt nhằm góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Vì vậy, các cấp ủy, chi bộ đã gắn việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh bám sát nội dung chuyên đề của từng năm và lồng ghép nội dung thực hiện vào sinh hoạt định kỳ chi bộ qua đó có sự nhận xét, đánh giá mức độ thực hiện của từng cá nhân, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm. Bên cạnh đó, nhiều cấp ủy còn nghiên cứu, sưu tầm những nội dung phù hợp với chủ đề từng tháng của chi bộ để triển khai trong cuộc họp chi bộ định kỳ. Một số đơn vị thực hiện việc phân công cho đảng viên trong chi bộ sưu tầm và trình bày những mẩu chuyện về Bác trong các cuộc họp chi bộ, qua đó nhằm rèn luyện kỹ năng tuyên truyền cũng rút ra bài học để mọi người học tập, làm theo.
Đến nay, phần lớn các chi, đảng bộ trực thuộc đã triển khai xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, trong đó hầu hết các đơn vị đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức với tiêu chí ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc thù công việc. Bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị, cấp ủy xây dựng chuẩn mực đạo đức của đơn vị còn dài dòng, chưa bám sát với đặc thù của cơ quan, doanh nghiệp nên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả chưa cao.
5- Công tác tuyên truyền, giáo dục về việc thực hiện Chỉ thị trong các doanh nghiệp, đặc biệt đối với đoàn viên thanh niên
Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống trong thế hệ trẻ được chú trọng đã làm chuyển biến về nhận thức và hành động của đoàn viên, hội viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thường xuyên quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, qua thực tế Ban Thường vụ Đoàn Khối đã lồng ghép các nội dung Chỉ thị 03 CT/TW vào Kế hoạch chung của Đoàn bộ. Từ đó chỉ đạo các cơ sở căn cứ vào tình thình thực tế tại đơn vị xây dựng kế hoạch phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và điều kiện làm việc tại đơn vị. Mỗi cơ sở đoàn phải có ít nhất 01 mô hình tiêu biểu với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phải xây dựng các chuẩn mực đạo đức cho đoàn viên thanh niên tại đơn vị, phải thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá những mô hình tiêu biểu, thiết thực từ đó điều chỉnh và nhân rộng những mô hình hiệu quả trong đơn vị.
          Công tác tuyên truyền được làm thường xuyên, cụ thể: mỗi cơ sở đoàn đều tổ chức tuyên truyền bằng cách lồng ghép các nội dung vào lần sinh hoạt lệ của chi đoàn. Thường xuyên cập nhật tin tức, những mô hình tiêu biểu trên bản tin nội bộ, trang web của Đoàn khối. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giúp cho cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, nhằm chuyển đổi từ nhận thức sang hành động và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành niềm tin của đoàn viên thanh niên trong khối. Trong 3 năm qua, Đoàn bộ Khối Doanh nghiệp đã tổ chức tuyên truyền cho 11.080 lượt đoàn viên, hội viên từ cấp khối đến cấp cơ sở.
          6- Một số mô hình làm tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo
Trong 03 năm qua, ngoài việc triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp còn tổ chức phát động các phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực, qua đó nổi bật lên một số mô hình, cách làn hay, chủ động, sáng tạo, cụ thể như sau:
- Đảng ủy Khối tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012. Trong cuộc thi Ban tổ chức đã nhận được 4.789 bài dự thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân - lao động từ các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Khối. Kết quả, qua các vòng tuyển chọn, Ban Giám khảo đã chọn được 09 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu để trao giải. Nhìn chung, cuộc thi được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng cơ sở và lãnh đạo các doanh nghiệp hưởng ứng nhiệt tình, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân - lao động. Thông qua cuộc thi, góp phần đẩy mạnh việc “học tập” và “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị trong tình hình mới; trong 3 năm tổ chức thành công 36 đợt kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Mục đích của việc kiểm tra là nhằm nhận xét đúng, đánh giá lại kết quả học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên trong việc học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, việc học tập các chuyên đề hàng năm; đồng thời, qua đó tạo sự đồng thuận trong cấp ủy cơ sở đảng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong lực lượng người lao động. Kết quả, qua tổ chức 36 cuộc kiểm tra có hơn 11.000 lượt đảng viên tham gia (chiếm tỷ lệ từ 88% - 98% trên tổng số đảng viên); trong đó số bài đạt yêu cầu (chiếm tỷ lệ từ 80% - 90%); Phát động phong trào thi đua làm theo lời Bác “Tết trồng cây”. Cụ thể mỗi đảng viên đóng góp 01 cây dừa (trị giá bằng tiền 50.000đ) tặng bộ đội ở Trường sa. Kết quả, có 3.034 đảng viên tham gia, tổng số tiền 163.430.000đ.
- Qua 3 năm thực hiên Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tuyên dương khen thưởng cho 190 tập thể điển hình tiên tiến, tặng thưởng Huy hiệu Bác Hồ cho 871 cá nhân đã có nhiều thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hàng năm. Ngoài ra, còn có 09 tập thể được tuyên dương điển hình tiên tiến cấp Thành phố và 01 cá nhân (thuộc Đảng bộ Cty CP Dược Hậu Giang) được Trung ương tặng thưởng Bằng khen về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, việc thực hiện các chuyên đề hàng năm gắn với các phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất – kinh doanh và chào mừng kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, thông qua các buổi họp chi bộ, họp lãnh đạo công ty với đảng viên, cán bộ chủ chốt, các buổi sinh hoạt đoàn thể đến đoàn viên, hội viên và người lao động, nhiều cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ đều thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Qua các nội dung triển khai, tuyên truyền, phát động đã thu hút được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động tạo nên sự phấn khởi khi hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung các phong trào hoạt động của Đảng bộ Khối và Thành phố. Từ đó, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào, nhất là nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nổi bật trong công tác tuyên truyền có Chi bộ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Thăng Long Cần Thơ sau đợt triển khai Chuyên đề năm 2013 gắn với thi vấn đáp các nội dung trong Tài liệu hỏi đáp tuyên truyền kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Đồng thời, phát động phong trào thi đua năm an toàn an ninh trật tự, đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại tất cả các mục tiêu trực thuộc Công ty; Đảng bộ Công ty trách nhiện hữu hạn Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ, tổ chức Lễ Khởi công xây dựng trụ sở làm việc và Văn phòng cho thuê; tổ chức phát động và thực hiện Tập san Công ty trách nhiện hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ chào mừng kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 05 năm chuyển, đổi mô hình doanh nghiệp; Thiết kế 01 mẫu vé số kiến thiết Cần Thơ với hình ảnh và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ; Phấn đấu nộp ngân sách 720 tỷ đồng, vượt 7,5% kế hoạch được giao năm 2013 là 670 tỷ đồng (vượt 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2012 với tỷ lệ vượt 16%); Đảng bộ Viễn thông Cần Thơ đăng ký gắn biển công trình “Xây dựng nhà làm việc Trung tâm Viễn thông Vĩnh Thạnh” với tổng giá trị gần 02 tỷ đồng nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương; Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2 đăng ký công trình “Cầu đường số 2 thuộc dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn” đến nay đã hoàn thành, nghiệm thu vào ngày 25/9/2013 và đưa vào sử dụng; Đảng bộ Cộng ty trách nhiện hữu hạn Một thành viên Phát triển và Kinh doanh Nhà thành phố Cần Thơ thực hiện xong công trình Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường CMT8 đến Mậu Thân) với hạng mục: đường, vĩa hè, cống thoát nước và cây xanh giai đoạn 1 + 2, với tổng chiều dài 1290,32m, mặt cắt bố trí bề ngang 40m (lề đường mỗi bên 6m, dãy phân cách 2m, lòng đường 26m), giá trị hợp đồng 37.403.163.000đ. Thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 22/12/2013, đạt kế hoạch trước thời gian theo hợp đồng 09 ngày (31/12/2013); Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển Chợ - Siêu thị Việt Mai xây dựng hoàn thành công trình chợ An Cư quận Ninh Kiều nhằm chào mừng kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, đơn vị cũng xây dựng hoàn thành xong Nhà lồng bách hóa chợ Tiểu Cần huyện Tiểu Cần và đang xây dựng công trình chợ Kênh D huyện Vĩnh Thạnh (khoản 80%); Đảng bộ Cộng ty trách nhiện hữu hạn Một thành viên Công trình đô thị thành phố Cần Thơ tích cực thực hiện Kế hoạch số 95/KH-BTC ngày 05/9/2013 của Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm thành phố về việc “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (02/01/2004 – 02/01/2014) và mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 – Mừng Đảng quang vinh, Công ty đã thông qua Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm thành phố hồ sơ dự toán, bản vẽ thiết kế trang trí đèn, hoa phục vụ Lễ kỷ niệm 10 năm thành phố trực thuộc Trung ương; Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương bằng nhiều hình thức như: Thành lập tổ khảo sát việc thực hiện chương trình “Làm việc quản lý theo khoa học”, nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh trong toàn công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chất lượng hoạt động của các chợ truyền thống tại CTC; Đoàn Thanh niên và Công đoàn công ty phối hợp, thường xuyên tham gia bán hàng lưu động về nông thôn và các khu công nghiệp có đông công nhân theo chương trình vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất hàng nội (đây cũng là công trình chào mừng chính thức của Công ty), ngoài ra, Công ty còn vận động 05 tiểu thương chợ Cần Thơ tham gia “Bình chọn sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch đặc trưng của thành phố Cần Thơ” do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức (đạt 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích); Đảng bộ Cộng ty trách nhiện hữu hạn Một thành viên Nông súc sản xuất nhập khẩu Cần Thơ (Cataco) phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng phục vụ” và các phong trào thi đua khác do các đoàn thể phát động thông qua đó phát hiện, chăm bồi những nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư phát triển chợ - siêu thị Việt Mai xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với điều kiện của công ty, qua đó xây dựng thành các khẩu hiệu dễ nhớ, dễ thực hiện…
Những kết quả đạt được nêu trên là sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy đảng các cấp, lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối tạo bước chuyển biến tích cực từ việc “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác là động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy kinh tế Thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển.
II- ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nhìn chung, các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, các đoàn thể trong Đảng bộ đã nhận thức rõ yêu cầu vừa cấp thiết, vừa lâu dài của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/ TW, từng bước đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Nhiều tổ chức cơ sở đảng vận dụng một cách sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất – kinh doanh vào nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, doanh nghiệp tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động, qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần phát triển Thành phố ngày càng bền vững.
Bên cạnh một số kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: Một số cấp ủy cơ quan, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, chú trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, chưa tích cực đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Bộ phận giúp việc chưa có nhiều đột phá, lãnh đạo một số cơ quan, doanh nghiệp chưa quan tâm chỉ đạo sâu sát; việc cung cấp thông tin hai chiều giữa cơ sở với Bộ phận chuyên trách Đảng ủy Khối còn hạn chế. Việc cụ thể hoá chuẩn mực đạo đức ở từng cơ quan, doanh nghiệp có nơi còn chung chung; một số cơ quan, doanh nghiệp đăng ký “làm theo” chưa sát với hướng dẫn và từng chuyên đề; việc làm và nhận xét, đánh giá còn hình thức, có nơi chưa thực hiện nên đảng viên còn lúng túng trong việc đăng ký và làm theo gương của Bác, nhiều chi bộ chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Việc phát hiện các nhân tố điển hình để kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng chưa nhiều hoặc chưa thực sự có tính thuyết phục.
III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI
- Cấp uỷ các cấp cần tập trung chỉ đạo đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, đảng bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hộ Chí Minh, chú trọng vai trò người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp gắn với thực hiện tốt Quy định số 101/QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
- Quá trình thực hiện, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, hằng năm tổ chức Hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Xây dựng Chương trình công tác của Bộ phận giúp việc, đề ra các nội dung công việc cụ thể từng năm. Các thành viên Bộ phận giúp việc tiếp tục theo dõi chỉ đạo theo các Cụm đã được phân công.
- Xây dựng và thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.
- Tiếp thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 02/02/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phát động phong trào thi đua thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015.
Một số nhiệm vụ cụ thể trong năm 2014:
- Trọng tâm của năm 2014 là: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.
- Tiếp tục thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư, chú ý các cách làm sinh động, thiết thực, hiệu quả và gắn với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng đơn vị; chú ý một số nội dung quan trọng sau đây:
+ Cấp ủy chỉ đạo việc xây dựng nội dung đưa vào sinh hoạt chi bộ về chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tùy theo điều kiện cụ thể, các đơn vị có thể tổ chức nghe nói chuyện, giới thiệu chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và công nhân – lao động.
+ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định 55-QĐ/TW về kiểm tra và các quy định khác.
+ Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm, cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.
+ Tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Các ngành xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện theo ngành dọc.
+ Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đoàn viên, hội viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.
+ Cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình, tổ chức các hoạt động biểu dương kịp thời.
+ Tích cực tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, gắn với phong trào thi đua học tập, lao động – sản xuất năm 2014 và thực hiện chủ đề năm 2014 của Thành ủy “cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực hướng về cơ sở”.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối;
- Cấp ủy các cơ sở đảng (nghiên cứu trên website của ĐUKDN);
- VP; các Ban Đảng và các đoàn thể thuộc ĐUK;
- Bộ phận giúp việc của Đảng ủy Khối;
- Lưu.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
Đã ký
 
La Quốc Nghĩa
 
 

Tác giả bài viết: BTGĐUK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.