09:12 EDT Thứ bảy, 25/06/2022
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 11022

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 232978

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5594334

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Công tác tuyên giáo

Hình tuyên truyền

Kế hoạch số 17 của BTG

Thứ năm - 10/04/2014 05:03
 
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
 THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 17 - KH/BTGĐUK
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cần Thơ, ngày 01 tháng 4 năm 2014
 
 
KẾ HOẠCH THI ĐUA
thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2014
 
 

Thực hiện kế hoạch số 80-KH/BTGTU, ngày 17/02/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về ký kết thi đua giữa Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy; Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy năm 2014.
Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2014, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2014, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu.
- Nhằm tạo bước đột phá trong công tác tuyên giáo và phát động phong trào thi đua đều khắp trong Đảng bộ Khối thực hiện nhiệm vụ năm 2014, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ VI; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và công nhân – lao động trong Đảng bộ Khối thực hiện tốt chủ đề năm 2014 theo Nghị quyết của Thành ủy “Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở”.
- Kế hoạch thi đua được triển khai đến các cơ sở đảng tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong hệ thống ngành tuyên giáo, từ đó tập trung động viên hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo, tạo thành động lực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp trong khối.
II. Nội dung thi đua.
1- Công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị:
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; chủ động đề xuất với cấp ủy thường xuyên tổ chức thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những vấn đề cấp bách tại cơ quan, doanh nghiệp.
- Chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, chú trọng việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương tư (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trọng tâm là thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót sau kiểm điểm của các cấp ủy đảng và từng đảng viên.
- Chú trọng việc đôn đốc và kiểm tra sâu, toàn diện việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị và công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.
- Tham mưu cấp ủy triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đạt tỷ lệ từ 97% trở lên. Cải tiến, đổi mới phương pháp triển khai nghị quyết; đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng học tập nghị quyết có hiệu quả hơn.
- Tập trung mở các lớp theo chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương quy định và kế hoạch đã đề ra.
2- Thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị:
 - Tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện 08 nội dung trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; chú ý các cách làm sinh động, thiết thực, hiệu quả; gắn với điều kiện đặc thù, nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng cơ quan, doanh nghiệp.
- Quán triệt, triển khai học tập trong cán bộ, đảng viên và phổ biến sâu rộng trong người lao động chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị.
- Tham mưu tổ chức hiệu quả, thiết thực việc tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tùy đặc điểm cụ thể của cơ quan, doanh nghiệp có thể kết hợp tổ chức hội nghị gắn với biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 3- Công tác thông tin - tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội:
- Chỉ đạo, định hướng và tổ chức công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, các nhiệm vụ chính trị năm 2014. Tuyên truyền thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng đạt được trong năm 2013 của đất nước và thành phố.
- Chú trọng việc củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hệ thống mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; dự họp đầy đủ các cuộc họp giao ban an ninh tư tưởng, hội nghị báo cáo viên...
- Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối; cần có những đề xuất tham mưu định hướng sâu, kịp thời, chủ động trên các lĩnh vực (chính trị, văn hóa - xã hội,…) giúp cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết những tình huống phức tạp có thể diễn ra thuộc thẩm quyền của Đảng bộ, tạo sự ổn định trong Khối. Quan tâm chỉ đạo, tổ chức hiệu quả các cuộc điều tra dư luận xã hội để tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp kịp thới lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
- Tăng cường tuyên truyền giáo dục về truyền thống của Đảng, dân tộc và quê hương Cần Thơ; tuyên truyền, phát huy chủ nghĩa yêu nước; đồng thời, động viên, cổ vũ phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện trong năm 2014.
- Tổ chức đưa thông tin kịp thời về cơ sở trước ngày 8 hàng tháng; sử dụng tốt nội dung Tập Thông tin Tuyên giáo trong sinh hoạt lệ chi bộ hàng tháng.
4- Công tác văn hoá - văn nghệ:
- Tham mưu chỉ đạo triển khai, vận động thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Thành ủy về lĩnh vực văn hóa và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo kế hoạch.
- Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn học, nghệ thuật; khuyến khích có nhiều bài viết sắc sảo để kịp thời phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch và bọn phản động đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nhất là công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).
5- Công tác xây dựng tổ chức bộ máy:
Tham mưu cấp ủy xây dựng bộ máy Ban Tuyên giáo Đảng ủy ổn định, đủ các chức danh lãnh đạo; phát huy tốt vai trò, chức năng, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xây dựng nội bộ luôn đoàn kết, nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Không để xảy ra mất đoàn kết nội bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên.
Thường xuyên họp định kỳ với cơ sở, đảm bảo chất lượng. Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, đi đủ, đúng thành phần. Đảm bảo tốt các chế độ báo cáo về Ban Tuyên giáo Thành ủy.
III. Biện pháp tổ chức thực hiện.
Căn cứ vào nội dung kế hoạch này và Hướng dẫn về thang điểm đánh giá kết quả công tác tuyên giáo và công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ năm 2014 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối; các cấp ủy cơ sở đảng xây dựng kế hoạch thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2014 và hàng tháng, quí, 6 tháng và cuối năm có báo cáo kịp thời về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối kết quả hoạt động của cơ sở mình.
- Cuối năm, các đơn vị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn thang điểm thi đua. Trên cơ sở đó, cùng với kết quả theo dõi, đánh giá của các Ban chuyên môn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ xem xét, đánh giá chọn ra những tập thể, cá nhân xuất sắc khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các hình thức phù hợp./.
Nơi nhận:                               
- Ban Tuyên giáo Thành ủy,               
- Ban Thường vụ ĐUK,                                                
- Văn phòng và các Ban Đảng ủy Khối,
- Cấp ủy các cơ sở Đảng,
- Lưu. 
TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký
 
 
Hồ Truyền Thống                                        
 
 

Tác giả bài viết: BTGĐUK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.