23:01 ICT Thứ ba, 09/08/2022
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 48


Hôm nayHôm nay : 13624

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 151719

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6313720

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Công tác tuyên giáo

Hình tuyên truyền

Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ năm - 19/04/2018 07:48
Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

*
Số    - KH/ĐU
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 

Cần Thơ, ngày    tháng 4 năm 2018
         

KẾ HOẠCH
học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong
công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập
 và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
--------------
Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là chuyên đề năm 2018); Kế hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Công văn số 1096-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã học tập thời gian qua; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp năm 2018; xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
- Kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong cán bộ, đảng viên và người lao động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
II- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN
1- Tổ chức học tập chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2018.
- Tài liệu: chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở liên hệ nhận tại Văn phòng Đảng ủy Khối.
- Cấp ủy cơ sở: căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy để xây dựng kế hoạch tổ chức học tập và thực hiện chuyên đề năm 2018 ở cấp mình; báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong đó có tổng kết nội dung thực hiện chuyên đề năm 2017 (có đề cương kèm theo - mẫu M1) và lựa chọn những tập thể (xí nghiệp, tổ, đội sản xuất; tổ đảng… kèm mẫu M2), cá nhân (đảng viên, quần chúng ưu tú – kèm mẫu M3) tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác Hồ thông qua các phong trào hành động cách mạng của địa phương, doanh nghiệp….
- Tiêu chuẩn: Thực hiện theo Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 10/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (đính kèm kế hoạch).
- Thời gian thực hiện: hạn chót ngày 27/4/2018.
- Cấp Đảng ủy Khối: giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phối hợp Văn phòng và các Ban Đảng tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức hội nghị triển khai cho cấp ủy cơ sở nội dung chuyên đề năm 2018 (mở 2 lớp); sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tổ chức tuyên dương những điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện:
+ Triển khai chuyên đề 2018 (2 lớp) vào ngày 20/4/2018
+ Tổ chức hội nghị 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí vào ngày 15/5/2018.
2- Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, doanh nghiệp
- Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và người lao động về những nội dung của chuyên đề: phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo; phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của ngành, cơ quan, doanh nghiệp để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…
- Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị , gắn kết với phong trào thi đua của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; định kỳ báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Gắn việc học tập, sinh hoạt với giới thiệu nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương những tập thể, cá nhân trong cơ quan, doanh nghiệp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
 - Từng đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách, tác phong làm việc, tác phong lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.
- Đối với các tổ chức đoàn thể cơ sở xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên bản tin, trang thông tin của doanh nghiệp; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.
3- Công tác kiểm tra, giám sát
Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đưa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của các cấp ủy; định kỳ báo cáo Thường trực Đảng ủy (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy). 
4- Công tác tuyên truyền
Thực hiện công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2018  gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của thành phố và các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ của ngành, cơ quan, doanh nghiệp.
Các cấp ủy đảng tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự. Tại các hội nghị, tập trung giới thiệu vào những nội dung yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ, đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo và liên hệ gắn bó với nội dung của chuyên đề.
 5- Về xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo
Cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện theo chuyên đề năm 2018 (kèm mẫu kế hoạch tập thể - M4) phải chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá tại đơn vị đăng ký (Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng chuẩn mực, tiêu chuẩn đảng viên gắn với chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp cụ thể của đơn vị,...), phát động, đánh giá kết quả thực hiện để đề nghị khen thưởng hàng năm.
Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể theo chuyên đề năm 2018 (kèm 2 mẫu Bản đăng ký cá nhân – M5 dành cho đảng viên và M6 dành cho cấp ủy cơ sở và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp). Thực hiện tốt các nghị quyết và quy định của Đảng; trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao,... Bản cam kết nộp tại chi bộ nơi sinh hoạt đảng để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên và chọn điển hình khen thưởng thực hiện theo chuyên đề hàng năm và tổng kết. Đoàn viên, hội viên chưa là đảng viên nộp tại các đoàn thể mình đang sinh hoạt. Cuối năm, cá nhân báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã cam kết. Chi bộ, cơ quan, đoàn thể họp kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của tập thể và mỗi cá nhân.
IV- Tổ chức thực hiện
1- Căn cứ Kế hoạch này của Ban Thường vụ Đảng ủy, các chi bộ, đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tại đơn vị mình, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; định kỳ hàng quý, 6 tháng, tổng kết năm báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề năm 2018 về Đảng ủy Khối (thông qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối).
2- Các cấp ủy xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ triển khai, thực hiện làm cơ sở đánh giá, biểu dương, khen thưởng, nhắc nhỡ, xử lý kịp thời.
3- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối được phân công phụ trách, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện; Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra và các Ban Đảng của Đảng ủy Khối chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá kết quả thực hiện.
 
 Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy,
- Đ/c Mai Thanh Dân, UV.BTV.TU, TBTCTU,
- Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Các đồng chí UVBCH ĐBKDN,
- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc ĐUKDN,
- Lưu.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Hùng
 

ĐÍNH KÈM:

/uploads/news/2018_04/mau-kem-theo-ke-hoach-hoc-tap-chuyen-de-nam-2018.docx

/uploads/news/2018_04/mau-bc-sk-2-nam.docx


/uploads/news/2018_04/mau-ds-ca-nhan-tt-dien-hinh-tien-tien-htap-va-lam-theo-tt-hcm.docTác giả bài viết: BTG DUK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.