09:43 EDT Thứ bảy, 25/06/2022
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 53


Hôm nayHôm nay : 11313

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 233269

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5594625

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Công tác tuyên giáo

Hình tuyên truyền

KẾ HOẠCH 61 NGÀY 27/11/2018 TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Thứ tư - 28/11/2018 21:03
KẾ HOẠCH 61 NGÀY 27/11/2018 TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII CỦA ĐẢNG

 

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số  61 -KH/ĐU
 

 
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 

Cần Thơ, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 
KẾ HOẠCH
tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện
các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
-----------
 
Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 14/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy và Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 19/11/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1- Mục đích
Giúp các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đã được thông qua. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
2- Yêu cầu
- Các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, góp phần thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết đề ra.
- Việc thảo luận, thông qua kế hoạch hành động của đơn vị thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, sát với đơn vị, doanh nghiệp tránh hình thức.
- Chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như việc tổ chức thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.
II- NỘI DUNG
1. Nội dung học tập, quán triệt:
Tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng:
(1) Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
(2) Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
(3) Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
2- Đối tượng và phương thức học tập, quán triệt:
- Các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên với những nội dung, hình thức phù hợp tại đơn vị mình.
- Đảng ủy Khối mở 01 lớp dành cho cán bộ chủ chốt, cấp ủy cơ sở và 06 lớp dành cho đảng viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở không có điều kiện tổ chức hội nghị.
3- Về tài liệu, báo cáo viên và kinh phí:
3.1- Tài liệu học tập:
- Tài liệu phục vụ học tập, quán triệt nghị quyết, do Đảng ủy Khối cấp cho cán bộ, đảng viên.
- Căn cứ vào tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, các cơ quan, doanh nghiệp chủ động triển khai cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đơn vị mình.
3.2- Báo cáo viên:
- Đồng chí Bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm đối với việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng tại đơn vị mình.
- Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp phân công cho các đồng chí trong cấp ủy hoặc mời báo cáo viên của Đảng ủy Khối triển khai Nghị quyết.
3.2- Kinh phí tổ chức hội nghị:
Kinh phí tổ chức hội nghị sử dụng từ nguồn kính phí phục vụ học tập, quán triệt các văn kiện Trung ương và nghị quyết các cấp trong kế hoạch hàng năm của các cấp ủy.
4. Xây dựng kế hoạch hành động:
- Cấp ủy các cơ sở đảng chủ động xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; đồng thời, phải bám sát thực tiễn của cơ quan, doanh nghiệp nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. 
- Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, doanh nghiệp phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.
- Việc xây dựng kế hoạch hành động là khâu ưu tiên và  được thể hiện từ khâu xây dựng, thảo luận, quán triệt đến tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc và phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.
5. Viết thu hoạch cá nhân:
Tất cả cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết  đều phải viết bài thu hoạch cá nhân (đính kèm mẫu bài thu hoạch của Đảng ủy Khối).
Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, doanh nghiệp.
6. Đưa nội dung Nghị quyết Trung ương vào sinh hoạt chi bộ:
Các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng (ít nhất 01 lần). Hoàn thành trong Quý I/2019.
7. Công tác phổ biến, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát:
  - Cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn thể trong doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động, bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. Thời gian hoàn thành trong Quý I/2019.   
 - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt Nghị quyết của cán bộ, đảng viên, phải được thực hiện nghiêm túc, nắm chắc số lượng, tinh thần, thái độ học tập của cán bộ, đảng viên, để kịp thời đôn đốc, uốn nắn; sau các đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, để làm cơ sở cho Đảng ủy Khối sơ kết, tổng kết, báo cáo cấp trên.
III- PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH:
Đảng ủy Khối sẽ tổ chức 7 lớp cụ thể như sau:
* Lớp thứ nhất (dành cho cán bộ chủ chốt):
+ Thành phần: Trưởng, phó các ban chuyên trách Đảng ủy Khối; các đồng chí là cấp ủy viên của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban giám đốc công ty (là đảng viên); các báo cáo viên của Đảng ủy Khối. (Trừ các đồng chí đã học do Thành ủy tổ chức ngày 23-24/11/2018).
+ Tài liệu: Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (do Đảng ủy Khối cung cấp).
+ Thời gian và địa điểm: 01 buổi (dự kiến vào sáng ngày 25/12/2018 điểm tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ), Đảng ủy Khối sẽ có thư mời riêng.
         *  Lớp thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy:
+ Thành phần: Dành cho đảng viên thuộc các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Nếu Đảng bộ nào có điều kiện thì tổ chức triển khai tại đảng bộ mình.
+ Tài liệu: cấp ủy liên hệ Văn phòng Đảng ủy Khối nhận và cung cấp cho đảng viên.
+ Thời gian và địa điểm: Mỗi lớp 01 buổi (dự kiến lớp thứ hai chiều ngày 25/12/2018; lớp thứ ba sáng ngày 26/12/2018; lớp thứ tư chiều ngày 26/12/2018; lớp thứ năm sáng ngày 28/12/2018; lớp thứ sáu chiều ngày 28/12/2018; lớp thứ bảy sáng ngày 29/12/2018; điểm tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ), Đảng ủy Khối sẽ có thư mời riêng.
* Lưu ý: Các đảng bộ cơ sở có đông đảng viên nếu tự tổ chức tại đơn vị, đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt cho đơn vị mình hoặc mời báo cáo viên Đảng ủy Khối.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và chỉ đạo cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và người lao động với hình thức đa dạng, phù hợp.
 - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các ban của Đảng ủy Khối tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho đoàn viên, hội viên và người lao động.
- Cấp ủy cơ sở báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng trong cán bộ và đảng viên về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, chậm nhất là ngày 11/01/2019 (đính kèm mẫu tổng hợp của Đảng ủy Khối).
- Đề nghị các chi bộ, đảng bộ cơ sở đăng ký danh sách cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết gửi qua hộp thư: danguykhoidn@cantho.gov.vn chậm nhất là ngày 17/12/2018 (các Chi bộ, Đảng bộ phân bổ đều đảng viên học Nghị quyết cho 07 lớp theo kế hoạch của Đảng ủy Khối  để Văn phòng Đảng ủy Khối tổng hợp và sắp xếp hội trường).
                                          
 Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Thành ủy,                                                    - UV.BCH Đảng bộ Khối,                                                         - Các ban chuyên trách Đảng ủy Khối,          
- Các cơ sở Đảng trực thuộc,                             
- Lưu.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Kim Phương

MẪU BÁO CÁO 
 
MẪU BÀI THU HOẠCH

Tác giả bài viết: BTG DUK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.