15:55 EDT Thứ năm, 26/05/2022
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 11824

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 344235

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5309927

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Công tác tuyên giáo

Hình tuyên truyền

KẾ HOẠCH 60 THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20-CT/TW NGÀY 18/01/2018 CỦA BAN BÍ THƯ

Thứ tư - 28/11/2018 20:30
KẾ HOẠCH 60 THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20-CT/TW NGÀY 18/01/2018 CỦA BAN BÍ THƯ

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số  60-KH/ĐU
 

 
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

Cần Thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư
 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu,
biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng
 
Thực hiện Công văn số 1041-CV/TU ngày 18/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và Huớng dẫn số 60-HD/BTGTU ngày 07/9/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng.
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử truyền thống của đảng bộ, chi bộ theo ngành, nghề tại đơn vị mình cho cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần tổng kết thực tiễn công tác tư tưởng, lý luận và xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra.
2. Yêu cầu
- Việc triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 331/KH-HVCTQG ngày 30/7/2018 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Công văn số 1041-CV/TU ngày 18/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cần tiến hành nghiêm túc, có kế thừa và phát huy những thành tích, kinh nghiệm của quá trình thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư (khóa IX).
- Các cấp ủy đảng, đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đối với công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.
II- NỘI DUNG THỰC HIỆN
1- Về chỉ đạo
- Các cấp ủy đảng, đoàn thể quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư đến cấp ủy và toàn đơn vị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng theo ngành, nghề; xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chính trị - tư tưởng của các cấp ủy đảng và doanh nghiệp.
- Các cấp ủy đảng, đoàn thể cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII.
2- Về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
a- Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, chi bộ
- Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, Kế hoạch số 331/KH-HVCTQG ngày 30/7/2018 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Công văn số 1041-CV/TU ngày 18/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về “Triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư”.
- Quan tâm chú trọng đến công tác sưu tầm tư liệu, phỏng vấn các đồng chí thường trực, thường vụ đảng ủy qua các thời kỳ, bố trí kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện tốt công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử truyền thống của đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối.
b- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng địa phương với những hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng
Lồng ghép bài giảng Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ đưa vào giảng dạy trong các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng đảng, đảng viên mới để phát huy tác dụng các công trình lịch sử Đảng; góp phần củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng ủy Khối.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các cấp ủy đảng tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị, tổ chức triển khai cho phù hợp.
- Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối theo dõi, hướng dẫn xây dựng kế hoạch biên soạn, xuất bản và thẩm định lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử truyền thống của Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy,
- Ban Tuyên giáo Thành Ủy,                                                    - UV.BCH Đảng bộ Khối,                                                        
- Các ban chuyên trách Đảng ủy Khối,          
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,                 
- Lưu.

 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Kim Phương
   
 
 
 

Tác giả bài viết: BTG DUK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.