16:33 EDT Thứ năm, 26/05/2022
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33


Hôm nayHôm nay : 11824

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 344503

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5310195

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Công tác tuyên giáo

Hình tuyên truyền

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2016

Thứ ba - 12/01/2016 19:27
HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2016
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 07-HD/BTGĐUK
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Cần Thơ, ngày 12 tháng 01 năm 2016
 
 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016
 
 
     Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTGTU, ngày 05/01/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc "Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016", Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016 như sau:
      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
     - Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố, bồi đắp niềm tin tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với Đảng, Nhà nước và tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
     - Tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thức VII và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
     - Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; lồng ghép tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với các sự kiện chính trị của đất nước với việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tạo không khí hồ hởi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và người lao động.
     II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM
     1. Các ngày lễ lớn của đất nước
     1.1. Chủ đề, nội dung tuyên truyền, giáo dục
     a. Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016) gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2016) và đón Tết Bính Thân
     - Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
     - Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; phân tích sâu sắc những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng ta trong 86 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
     - Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhấn mạnh giai đoạn Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (1941); đồng thời, tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, chú trọng việc tuyên truyền những tập thể cá nhân tiêu biểu.
     - Phê phán những hiện tượng tiêu cực như: cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong hiếu, hỷ, lễ, hội… Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch.
     b. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)
     - Tuyên truyền về lịch sử, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Giới thiệu và quảng bá những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước tới cộng đồng quốc tế.
     - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong hội nhập quốc tế.
     - Cổ vũ các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển.
     c. Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016)
     - Khẳng định vai trò, tầm vóc vĩ đại và giá trị to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và trong phong trào cách mạng vô sản thế giới.
    - Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước của Nhân dân Việt Nam.
     - Tôn vinh những hy sinh, cống hiến to lớn của Nhân dân ta và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
     - Tuyên truyền những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; khẳng định đường lối đổi mới toàn diện đất nước là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với quy luật khách quan và nguyện vọng tha thiết của Nhân dân.
     - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; đấu tranh, bác bỏ những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
     d. Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016) gắn với sự kiện 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2016)
     - Tuyên truyền thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới; nhấn mạnh giai đoạn Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911).
     - Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.
     - Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp Nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của Nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.
     e. Kỷ niệm 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2016)
     - Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và Nhân dân thế giới; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
     - Tôn vinh những đóng góp to lớn của Nhân dân ta và bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
    - Tuyên truyền những thành tựu to lớn của Nhân dân Tây Bắc và cả nước sau 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt lên khó khăn, thách thức, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để xây dựng tỉnh Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung trở thành nơi du lịch lịch sử, văn hóa, du lịch sinh thái, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tới thăm.
     g. Kỷ niệm 71 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016)
     - Bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945.
     - Những bài học kinh nghiệm về giành, giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta trong 71 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là những bài học trong hơn 30 đổi mới đất nước.
     - Những yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.
     1.2. Hình thức kỷ niệm
     a. Lễ kỷ niệm
     - Theo Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài, Trung ương và địa phương không tổ chức lễ kỷ niệm vào các năm lẻ, tùy tình hình thực tiễn của đơn vị mà tổ chức các hình thức kỷ niệm khác phù hợp.
     - Đối với lễ kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2016) và kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo các mạng (28/1/1941 - 28/1/2016) các đơn vị lựa chọn hình thức kỷ niệm phù hợp với đơn vị mình.
     b. Các hình thức tổ chức kỷ niệm khác
    - Các đơn vị tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách,  gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa…
    - Tổ chức phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “xóa đói giảm nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...
     - Tổ chức hội nghị, sinh hoạt đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, các cuộc thi tìm hiểu, thi sáng tác văn học, nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật…
     - Đơn vị treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu trong các ngày lễ lớn của đất nước.
     2. Các ngày kỷ niệm khác
     2.1. Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu
     Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016); 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2016); 140 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc kháng (01/10/1876 - 01/10/2016); kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/01/1916 - 23/01/2016); 120 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896 - 15/6/2016).
Các cấp ủy Đảng đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước, thông qua các sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.
     2.2. Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị, đơn vị vũ trang; kỷ niệm ngày mất của các danh nhân được Đảng và Nhà nước công nhận và các ngày kỷ niệm khác
     Các đơn vị căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài, vận dụng tổ chức các hình thức kỷ niệm, tuyên truyền phù hợp.
Trong trường hợp đặc biệt, các đơn vị liên hệ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp để xin ý kiến Thường trực Thành ủy.
    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn, định hướng và tổ chức các hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp gắn với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thức VII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên ra sức thi đua lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, phục vụ cho bản thân, gia đình và toàn xã hội; quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động kỷ niệm, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức tuyên truyền, giáo dục gắn với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động.
     2. Các cấp ủy Đảng bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối  tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016 bằng các hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; trong đó tập trung tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
     IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
     1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Thân!
     2. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!
     3. Nhiệt liệt chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016)!
     4. Nhiệt liệt chào mừng 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016)!
     5. Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới!
     6. Nhiệt liệt chào mừng 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2016)!
     7. Nhiệt liệt chào mừng 71 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016)!
     8. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
     9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
     10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
     11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
     12. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII!
     13. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và người lao động tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
     14. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và người lao động ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016!
     15. Cán bộ, đảng viên và người lao động Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh!
     16. Cán bộ, đảng viên và người lao động Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!
     17. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!
     Lưu ý: Ngoài việc phát hành văn bản, Hướng dẫn này còn được đăng trên Website của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tại 02 địa chỉ: WWW.doanhnghiep cantho.vn và WWW.doanhnghiep cantho.com.vn
 
Nơi nhận:                                                                                          TRƯỞNG BAN
- Như trên;
- Thường trực ĐUK (báo cáo);             
- Lưu.
 
           
 
                                                                                                           Hồ Truyền Thống

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPCT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.