17:39 EDT Thứ năm, 26/05/2022
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51


Hôm nayHôm nay : 11824

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 344970

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5310662

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Các hoạt động đoàn thể

Hình tuyên truyền

Kế hoạch thực hiện NQTW 7 về dân vận

Thứ ba - 26/11/2013 03:42
 ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP        
                            *                                   Cần Thơ, ngày 25 tháng 11 năm 2013                                                           
                Số         KH/ĐUK
 
                                                    
KẾ HOẠCH
thực hiện Chương trình số 40-CTr/TU ngày 25/7/2013
của Thành ủy về “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy
Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”
---------------
 
Căn cứ Chương trình số 40-CTr/TU ngày 25/7/2013 của Thành ủy về “thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về công tác dân vận, để mỗi cán bộ, đảng viên đều là một cán bộ dân vận nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chương trình số 40-CTr/TU ngày 25/7/2013 của Thành ủy, làm cơ sở để các cấp ủy đảng, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ do Thành ủy đề ra.
II. NỘI DUNG
1. Triển khai, quán triệt Nghị quyết của Trung ương và Chương trình của Thành ủy; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và công nhân – lao động thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới
- Cấp ủy đảng và các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết của Trung ương và Chương trình thực hiện của Thành ủy đến đảng viên, đoàn viên, hội viên và công nhân – lao động, tạo sự thống nhất nhận thức về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới.
 
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, phản ánh về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên Trang thông tin điện tử (Website) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Cần Thơ.
- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt dư luận quần chúng, những vụ việc nổi cộm, bức xúc tại đơn vị, nhất là những vụ việc do các cơ quan báo chí phản ánh để chủ động đề xuất, phối hợp với các ngành chức năng giải quyết ngay từ đầu, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và công nhân – lao động.
2. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ dân vận và đoàn thể các cấp
- Tiến hành rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chương trình, kế hoạch thực hiện của Thành ủy có liên quan đến công tác dân vận, qua đó làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện, tổng hợp những nhiệm vụ đã được Trung ương và Thành ủy nêu ra nhưng chưa được triển khai thực hiện để tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sớm triển khai thực hiện những nhiệm vụ đó.
- Cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn thể nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, xây dựng Đảng “trong sạch vững mạnh”.
- Các tổ chức đoàn thể các cấp thường xuyên đẩy mạnh phát động các phong trào hành động cách mạng, qua đó phát hiện, bồi dưỡng và chủ động giới thiệu những đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
- Cấp ủy các cấp cần quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận cơ sở, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo doanh nghiệp tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể.
3. Tham mưu cấp ủy tăng cường và đổi mới công tác dân vận; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận và các đoàn thể chính trị - xã hội để tập hợp công nhân – lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
- Đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, nhất là các hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao tay nghề, bậc thợ, chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên.
- Tham mưu cấp ủy đảng tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và công nhân – lao động về công tác dân vận. Các cấp ủy đảng cơ sở phân công 01 đồng chí trong cấp ủy phụ trách công tác dân vận, đồng thời có kế hoạch đưa đi tập huấn, bồi dưỡng hàng năm đối với các đồng chí này; định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện công tác dân vận.
- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phối hợp các ngành chức năng để điều tra, khảo sát mức độ tín nhiệm của công nhân – lao động đối với việc thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương (giám sát việc thực hiện giờ giấc làm việc, thái độ tiếp xúc với nhân dân của cán bộ, công chức trong các cơ quan chính quyền các cấp). Đồng chí cấp ủy phụ trách công tác dân vận và các đoàn thể cơ sở chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới quy chế phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp.
- Thực hiện chỉ đạo của Ban Dân vận Thành ủy, các cấp ủy đảng chủ động xây dựng quy định chế độ tiếp xúc, đối thoại với công nhân – lao động của đơn vị mình.
- Đối với cấp ủy đảng và các đoàn thể cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể nâng cao chất lượng công tác kết nạp đoàn viên, hội viên, gắn với củng cố, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, chất lượng sinh hoạt lệ của các tổ, hội ở đơn vị mình; nghiên cứu đổi mới công tác đánh giá chất lượng tổ chức đoàn, hội ở cơ sở và chất lượng đoàn viên, hội viên hàng năm.
4. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, góp phần giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh chính trị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận
- Cấp ủy đảng và các đoàn thể các cấp nghiên cứu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua, nhất là những phong trào trọng tâm của tổ chức mình để có kế hoạch đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện, nâng cao chất lượng, đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, đồng thời phải chủ động nghiên cứu xây dựng những phong trào mới, phù hợp với tình hình thực tế, hướng đến việc thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
- Đồng chí cấp ủy phụ trách công tác dân vận cơ sở tham mưu cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 1565- QĐ/TU của Thành ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công tác dân vận cấp ủy với các đoàn thể trong thực hiện công tác dân vận; lựa chọn những nội dung trọng tâm của công tác dân vận để đề xuất đưa vào chương trình giám sát, kiểm tra hàng năm của cấp ủy.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nghiên cứu lựa chọn những nội dung phù hợp để lồng ghép đưa vào chương trình công tác hàng năm để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.
Các cấp ủy đảng, đoàn thể cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế nghiên cứu xây dựng kế hoạch của đơn vị mình trên cơ sở thực hiện kế hoạch này.
2. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung mới, cách làm hay để việc thực hiện đạt kết quả tốt.
3. Giao Ban Tuyên giáo chủ trì, theo dõi, nắm tình hình, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, uốn nắn những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt.
4. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm các chi bộ, đảng bộ cơ sở báo cáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp để tổng hợp tình hình báo cáo về Ban Dân vận Thành ủy theo quy định.
Nơi nhận:                                                                                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Dân vận Thành ủy;                                                                                                       PHÓ BÍ THƯ
- Ban Thường vụ ĐUK,                                                 
- VP và các ban, đơn vị trực thuộc ĐUK,
- Các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc ĐUK,
- Lưu.                                                                                                                                             (đã ký)
 
                                                                                                                                                  La Quốc Nghĩa

Tác giả bài viết: BTGĐUK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.